Online schatting Online bieden

Privacy

“Goeman Vastgoed" verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Welke gegevens registreren wij?

Wij registreren, via "Hou me op de hoogte" uw naam & voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, IP-adres en zoekcriteria.

Onder aanvraag algemene info kan u ons bijkomend ook info bezorgen over uw woonst, uw eigendom, of andere gegevens die u ons meedeelt in kader hiervan

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen, tenzij vooraf door ons aan u gemeld (in geval u een verkoopovereenkomst of huurovereenkomst met ons aangaat en we om die reden andere beroepsactoren in kennis moeten brengen van uw gegevens).

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden in principe bewaard tot u zelf verzoekt tot verwijdering. De gegevens van personenen die via onze bemiddeling over gaan tot (ver)huren of (ver)kopen worden bewaard voor een termijn van 10 jaar volgens de wettelijke archiveringsplicht.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

De zaakvoerder van Goeman Vastgoed is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: sibille@goemanvastgoed.be.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief of e-mail te sturen met duidelijke vermelding van uw persoonsgegevens

Goeman Vastgoed & Advies
Boterhoek 23
9260 Wichelen
mail: info@goemanvastgoed.be

Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie: VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.